English
Swedish

MENULär dig prata bosniska med en gratis nätkurs

Hem » Språk » Bosniska

Bosniska talas av cirka 6 miljoner människor, främst i Bosnien-Hercegovina men också i Serbien, Kosovo och Montenegro. I dessa länder utgör bosniskan också ett officiellt språk. Som ett av de sydslaviska språken är det väldigt likt serbiska och kroatiska, och skrivs med ett modifierat latinskt alfabet. Förr räknades de tre språken som olika varianter av ett enda språk, men idag tänker man annorlunda. Här har vi samlat tips på nätkurser i bosniska. Det bosniska ordförrådet har slaviskt ursprung. Kroatiskan däremot har bevarat ett mer inhemskt slaviskt ordförråd jämfört med bosniskan. Serbiskan har i sin tur lånat fler ord från ryskan och de västeuropeiska språken. Bosniskan är mer likt kroatiskan, bortsett från att språket har en del låneord från arabiskan, turkiskan och persiskan. Detta beror på Bosniens islamska anknytning. Namnet på månaderna skiljer sig mellan de olika språken. Serbiska och bosniska har lånat ord för månaderna från de västeuropeiska språken, medan kroatiskan använder ärvda slaviska ord för de olika månaderna.

Lista med kurser inom kategorin Bosniska

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "