English
Swedish

MENU



Lär dig danska med en gratis kurs online

Hem » Språk » Danska

Danska är ett nordgermanskt språk ur den indoeuropeiska språkfamiljen, som talas av cirka 6 miljoner människor i världen. Dessa återfinns framför allt i hemlandet Danmark, men har också talare i Tyskland och Grönland. Även i länder som Kanada, Brasilien och Argentina finns dansktalande minoriteter. Den första tryckta boken på danska någonsin kommer från år 1495. Vill du träna dig på att förstå och själv kunna tala danska? Då ska du läsa någon av de språkkurser vi har listat här. Den största delen av det danska ordförrådet kommer från fornnordiska och lågtyska. Nyare låneord kommer från standardiserad tyska, franska och engelska. Danska är nära besläktat med svenska och norska eftersom alla tre språk härstammar från fornnordiska. Danska och svenska blev enhetliga och standardiserade språk tidigare än norskan. Danska och svenska utvecklades till självständiga språk under den protestantiska reformationen, då bibeln översattes till de båda två språken. Det skriftliga språket har utvecklats från den danska som talas i och runtomkring Köpenhamn.

Lista med kurser inom kategorin Danska

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com



" "