English
Swedish

MENULär dig esperanto på egen hand – tips på gratis kurser online

Hem » Språk » Esperanto

Esperanto är ett unikt språk i det att det har konstruerats för att vara ett internationellt hjälpspråk. Det var L L Zamenhof från Polen som 1887 kom med förslaget om ett universellt språk som skulle kunna talas av alla, och på så vis minska mängden krig runtom i världen. De ord som ingår kommer i första hand från europeiska språk, och då främst från latin, franska och italienska. För att lära sig esperanto finns det mängder av grupper och sällskap i ämnet, samt inte minst smarta nätkurser som dessa. Ordförrådet i esperanto bygger till en del på romanska språk och har därför inslag av germanska samt slaviska. Grammatiken anses som agglutinerande, som betyder att ordstammarna så gott som aldrig förändras eller avkortas. Esperanto är morfologiskt sett betydligt närmare turkiskan och japanskan än de stora indoeuropeiska språken. Språket föreslogs bli ett internationellt språk år 1887. Ingen stat har tagit esperanton till sitt officiella språk men esperanton fungerar idag som arbetsspråk för hundratals större internationella organisationer och används av människor i många olika delar av världen.

Lista med kurser inom kategorin Esperanto

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "