English
Swedish

MENULär dig färöiska på egen hand – tips på gratis kurser online

Hem » Språk » Färöiska

Färöiska är ett språk som talas av ungefär 75 000 människor, varav de allra flesta finns på Färöarna. Språket hör till den västnordiska grenen av de germanska och indoeuropeiska språken, och har uppstått ur den gammalnorska som människor under vikingatiden importerade från Norge. Färöiska är ganska likt isländska, och kan man nynorska kan man ofta förstå skriven färöiska. Grammatiken är relativt lik både den isländska och den fornnordiska. Får du lust att lära dig färöiska? Se dessa nätbaserade kurser i språket! Färöiska påminner om isländskan och till viss del norskan. Liksom isländskan har färöiska utvecklat sig från de gamla norska dialekterna som uppstod under vikingatiden. Färöiska har varit ett officiellt språk sedan 1937. Färingarna läser danska i skolorna och skandinaver som förstår nynorska förstår ofta även skriven färöiska. Språket kännetecknas av många diftonger, som till exempel i bein, i stället för ben. Detta böjningssystem har bevarats och dess ordförråd har präglat genom att Danmark dominerat på öarna.

Lista med kurser inom kategorin Färöiska

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "