English
Swedish

MENUGratis språkkurer i finska på nätet

Hem » Språk » Finska

Finska är ett språk som tillhör den uraliska språkgrenen i den indoeuropeiska språkfamiljen. Detta innebär att det, till skillnad från vad många föreställer sig, inte är släkt med de nordiska språken. I Finland är finska det mest talade språket, och där finns cirka 5 miljoner talare. Dock finns det även i Sverige, Ryssland och Norge finsktalande minoriteter. Språket karakteriseras bland annat av att längden på både vokaler och konsonanter skiljs åt fonematiskt. Vi har här samlat tips på bra nätkurser i finska. När man talar finska använder man alfabetet på samma sätt som i det svenska alfabetet, men en del av bokstäverna används mycket sällan. Bokstäverna c, x och z används inte alls och bokstaven å förekommer bara i svenskspråkiga namn. I bland annat svenskan använder man olika prepositioner (exempelvis i, från, på, till) medan man i det finska språket i stället använder olika ändelser som man lägger till efter varandra i endelsen av orden. Det gör ofta orden betydligt längre än de ursprungligen var.

Lista med kurser inom kategorin Finska

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "