English
Swedish

MENURunskrift

Hem » Språk » Runskrift

Runor är ett slags skrivtecken som uppstod flera hundra år efter Kristi födelse. Det finns många bevarade runor som är inskrifter på stenar, men de har även hittats på trä och ben samt på runbleck, vilka är små bleck av metall som är gjorda av brons, koppar eller bly. I Skandinavien hade runskriften störst utbredning och användes här under en lång tid. Den nordiska runraden med 16 tecken var den vanligaste, bland annat i Uppland. Ofta hängde flera ord ihop och det förekom sällan dubbelstavning och i ett ord kunde slutbokstaven samtidigt vara startbokstaven i det nästa. Runskriften kom från talspråket och därför var det fonetiskt. Egentligen är de flesta runord relativt enkla att förstå fast man ibland måste pröva sig fram för att förstå ordet. På senare tid har man börjat samla runinskriptioner till en gemensam databas för en forskning i framtiden. Denna databas har redan kommit i användning inom språkhistorien och runologin och används numer på många universitet och av amatörforskare.

Lista med kurser inom kategorin Runskrift

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "