English
Swedish

MENULär dig teckenspråk med dessa nätkurser

Hem » Språk » Teckenspråk

Teckenspråk är ett språk baserat på gester, som används av och med döva och hörselskadade. Sedan år 1981 är teckenspråk i Sverige officiellt språk för döva. I hjärnan används samma delar när man tecknar som vid talspråk, och teckenspråk har också lika avancerad grammatik som ”vanligt tal”. Teckenspråk är inte internationellt, utan olika länder har sina egna varianter. Här hittar du bra nätbaserade kurser för att själv lära dig teckna. Totalt finns det cirka 160 stycken olika typer av teckenspråk världen över. Det är även ett språk som har utvecklats spontant när hörselskadade personer har mötts och kommunicerat. I Sverige är det omkring 8 000 till 10 000 som kommunicerar med teckenspråk dagligen. Då familjemedlemmar hos en döv person lär sig teckenspråk beräknas det totalt finnas över 30 000 människor i Sverige som kan kommunicera via teckenspråk. Det teckenspråk som används här i Sverige har man forskat inom sedan 1970-talet.

Lista med kurser inom kategorin Teckenspråk

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Språkresor utomlands

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "