English
Swedish

MENUKurser på nätet i XML

Hem » Teknik » Programmering » XML

XML, även kallat Extensible Markup Language, är ett märkspråk som är universellt så väl som utbyggbart. Det utvecklades år 1996 av industrikonsortiumet World Wide Web Consortium, W3C. Märkspråket har utökats från SGML och blivit utökat till bland annat XHTML, RSS, SMIL samt MathML. XML organiserar och strukturerar information så väl som data. För att hantera dokument som är skrivna i XML krävs det att mottagare och sändare har samma dokumentmall. Grundsyntaxen i ett XML element består av ett element, ett attribut och en inkapsling. Som ovan nämnt är XML ett utbyggbart märkspråk och därför har många andra märkspråk baserats på det. XHTML är en tillämpning och beskriver webbsidor och SMIL utväxlar information i olika system, så som i affärssystem. Denna sida erbjuder gratis nätkurser inom XML. Med kunskaper i XML har du en bred grund att stå på när det gäller märkspråk, börja med kurserna redan idag.

Lista med kurser inom kategorin XML

Det finns inga underkategorier för denna kategori

Vad är Nätkurser.se?

Nätkurser.se är en plattform som hjälper besökare att hitta gratiskurser på nätet inom en rad olika områden som tex språk, programmering, musik etc.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna med förslag på nya kurser, förfrågning om annonsering etc.

E-post: info@gettheskill.com" "